Współpraca

Nasze stowarzyszenie współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi oraz organami samorządowymi.

Prowadzimy ścisłą współpracę z AAI-Polska Aikido. Nasze Dojo oraz instruktorzy formalnie podlegają pod system szkolenia i egzaminowania uczestników zajęć prowadzony przez AAI-Polska. Korzystamy także z możliwości szkolenia i certyfikowania naszych instruktorów oraz uczestnictwa w kursach, seminariach i obozach organizowanych przez AAI-Polska.

Bardzo dobrze układa się nam współpraca z władzami Gminy Olsztynek. Dzięki ich pomocy mamy dostęp do sali treningowej na bardzo korzystnych warunkach oraz korzystamy z dotacji udzielanych klubom sportowym przez gminę. W ramach współpracy organizujemy także pokazy na gminnych imprezach.

Uczestniczymy również w programie Profilaktyki Antyalkoholowej Gminy Olsztynek prowadzonym przez MOPS oraz korzystamy z dotacji tego programu.

Współpracujemy także z wieloma naszymi kolegami z innych Dojo w całej Polsce, zrzeszonymi w AAI-Polska wymieniając się doświadczeniami i wiedzą na temat zarówno Aikido, jak i spraw związanych z prowadzeniem stowarzyszenia.