Władze stowarzyszenia

Na walnym zebraniu założycielskim członków stowarzyszenia powołano zarząd, na którym spoczywa realizacja statutowych zadań stowarzyszenia.

    W skład zarządu weszli:
  • Prezes – Andrzej Jaruszewicz,
  • Wiceprezes – Krzysztof Puchalski
  • Skarbnik – Agnieszka Jaruszewicz.
Kontakt