O stowarzyszeniu

Aikido Olsztynek

Stowarzyszenie Aikido Olsztynek powstało z inicjatywy dwóch instruktorów Aikido, Andrzeja Jaruszewicza i Krzysztofa Puchalskiego, przy współpracy i pomocy szefa AAI-Polska Aikido senseja Tomasza Krzyżanowskiego. W dniu 24 sierpnia 2008 roku w/w instruktorzy wraz z grupą miłośników tej sztuki walki oraz przyjaciółmi utworzyli stowarzyszenie dając początek Aikido w Olsztynku.

Od samego początku nasze stowarzyszenie uzyskało osobowość prawną, gdyż działa na zasadzie klubu sportowego nieprowadzącego działalności gospodarczej i jest zarejestrowane w ewidencji Starosty Olsztyńskiego pod nr 27/2008 z dniem 10.09.2008 r. Od września tego samego roku rozpoczęliśmy też prowadzenie regularnych treningów Aikido dla dzieci, młodzieży i dorosłych tworząc Kiri Kaeshi Dojo.