Wymagania egzaminacyjne AAI-Polska

na stopnie dan


  • Są to minimalne wymagania egzaminacyjne; nie jest to lista wszystkich zastosowań technik Aikido, które powinny być znane.
  • Wiele technik posiada wersję omote i ura, które powinny być zademonstrowane.
  • W niektórych przypadkach trzeba wykonać dodatkowe wersje technik znajdujących się poniżej.
  • Wszystkie egzaminy kumulują się tzn. trzeba być przygotowanym na wykonanie technik z zakresu stopni już posiadanych.
  • Wszyscy zdający powinni: uregulować wszystkie bieżące opłaty,opłata egzaminacyjna powinna być opłacona przed egzaminem.
  • Instruktor zdającego powinien wyrazić zgodę na podejście do egzaminu.
  • W przypadku stopni dan aplikacje muszą być wypełnione przed egzaminem, esej musi być dostarczony przed egzaminem, zamiar zdawania egzaminu musi być zgłoszony minimum dwa tygodnie przed terminem.
Egzaminy na stopnie Dan
shodan
Shodan
nidan
Nidan
sandan
Sandan
yondan
Yondan

Shodan Minimum 9 miesięcy i 90 godz. treningu i uczestnictwo w minimum jednym Seminarium Instruktorskim po zdobyciu 1 kyu oraz uczestnictwo w Kangeiko lub Letniej Szkole Aikido.
Dwie pisemne prace Techniki
Co to jest Aikido?
Co to jest shugyo?
Munetsuki techniki dowolne – minimum pięć technik
Yokomenuchi techniki dowolne – minimum pięć technik
Ushirotekubitori techniki dowolne – minimum pięć technik
Ryotetori techniki dowolne – minimum pięć technik
Hanmi Hantachi Waza techniki dowolne
Bokken Dori obrona przed atakiem bokken – minimum trzy techniki przy każdym ataku: shomenuchi, yokomenuchimunetsuki
Jo-no-awase (8)
Ken-no-awase (7)
Randori czterech atakujących (atak dowolny)
Góra
Nidan Minimum 18 miesięcy i 50 godz. jako Asystent Instruktora, uczestnictwo w minimum jednym Seminarium Instruktorskim po zdobyciu Shodan oraz uczestnictwo w Kangeiko lub Letniej Szkole Aikido.
Pisemna praca Techniki
Historia i przyszłość Aikido Katatori Ganmenuchi techniki dowolne – minimum pięć technik
Shomenuchi techniki dowolne – minimum pięć technik
Hanmi Hantachi techniki dowolne – dwóch atakujących
Jo Dori obrona przed atakiem jo – minimum trzy techniki przy każdym ataku: shomenuchi, yokomenuchimunetsuki
Jo kata 31 (prawa i lewa strona)
Randori pięciu atakujących (atak dowolny)
Góra
Sandan Minimum 30 miesięcy i 100 godz. jako Asystent Instruktora, uczestnictwo w minimum dwóch Seminariach Instruktorskich po zdobyciu Nidan oraz uczestnictwo w Kangeiko lub Letniej Szkole Aikido.
Pisemna praca Techniki
Filozofia Aikido Jo Nage rzuty przy użyciu jo – techniki dowolne
Kumijo formy jo przeciwko jo
Kumitachi formy bokken przeciwko bokken
Randori sześciu atakujących (atak dowolny)
Góra
Yondan Minimum 42 miesiące i 200 godz. jako Instruktor, uczestnictwo w minimum dwóch Seminariach Instruktorskich po zdobyciu Sandan oraz uczestnictwo w Kangeiko lub Letniej Szkole Aikido.
Pisemna praca Techniki
Zastosowania Aikido Kihon waza techniki podstawowe – pięć minut, techniki dowolne
Henka waza techniki zmienne – pięć minut, techniki dowolne
Oyo waza techniki zaawansowane i ich zastosowanie – demonstracja dowolna, pięć minut
Metodologia nauczania: kihon wazaoyo waza
Góra