Cel i obszar działania

Celem działalności naszego stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz popularyzacji i rozwoju Aikido oraz innych sztuk walki oraz upowszechnianie wiedzy na temat sztuk walki oraz samoobrony. Staramy się także podejmować różne działania umożliwiające kształtowanie postaw społecznych sprzyjających aktywnemu spędzaniu czasu wolnego i rozwojowi rekreacji ruchowej dzieci, młodzieży i dorosłych. Terenem naszego działania jest cała Polska ale szczególnie zależy nam na wspieraniu lokalnych inicjatyw w zakresie popularyzacji Aikido oraz inicjowaniu, wspieraniu i realizacji działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa społeczności lokalnej Gminy Olsztynek.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie całorocznych treningów aikido dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Olsztynek oraz gmin ościennych. Dodatkowo staramy się popularyzować Aikido oraz różne formy rekreacji ruchowej poprzez organizowanie pokazów dla jak najszerszej grupy odbiorców, głównie dzieci i młodzieży. Dla uczestników zajęć umożliwiamy uczestnictwo w stażach, seminariach czy obozach Aikido.

Dbamy także o sukcesywne podnoszenie kwalifikacji instruktorów oraz kandydatów poprzez umożliwianie im uczestnictwa w kursach, stażach i seminariach instruktorskich.